Bildiri Gönderimi

1)      Bildiri Konuları

Sürdürülebilir Turizm
Ekoturizm
Çevrenin Korunması
Kırsal Turizm
Turizm Pazarlaması
Turizm Yönetimi
Turizm Eğitimi
Trakya, Balkan ve Istranca Bölgelerinde Turizm
Sınır Ötesi Turizm
Istranca Bölgesi Çevre Koruma
Turizm Politikası, Planı ve Stratejileri
 
2)    Bildiri Tam Metin Yazım Formatı
 
 • A4 kağıdı boyutunda, “Times New Roman” yazı stili, 1 satır aralığı ve 11 pt ile iki yana yaslı yazılmalıdır.
 • Konferansa gönderilecek çalışmalarda yazar (lar)ın Adı-Soyadı ana başlık altında sağa yaslı olarak verilmelidir. Verilen yazar isimlerinin unvanı, kurum ve e-posta bilgileri alt bilgiye 10 punto ile yazılmalıdır.
 • Bildiri kitabında basılmasına karar verilen bildiriler kaynakça dahil en fazla 5 sayfa olarak yazılmalıdır.
 • Konferans uluslararası nitelikte bir konferans olup gönderilen çalışmaların dili Türkçe, Bulgarca veya İngilizce olmalıdır.
 • Konferansa gönderilen çalışmalar daha önce yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere başka bir yere gönderilmemiş olmalıdır.
 • Her paragraf başında 1,25 girinti yapılmalıdır.
 • Kaynaklara yapılan atıflar, dipnotlar yerine metnin içinde parantez arasında yapılmalıdır. Parantez içinde sırasıyla yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı ve sayfa numarası yer almalıdır. (Aaker, 1991: 101). Birden çok kaynak noktalı virgül ile ayrılmalı, 3 veya daha çok yazar isimli bildirimlerde "vd" kısaltması kullanılmalıdır. Eğer, yazarın aynı yıl içinde yayımlanmış birden fazla eserine atıf yapılıyorsa, yıllar harfler ile farklılaştırılmalıdır.
 • Başlıklar 11 punto, koyu, sola yaslı ve büyük harfle yazılmalıdır ve sırasıyla şu şekilde olmalıdır: Giriş, Kavramsal / Kuramsal Çerçeve (Literatür Taraması), Yöntem, Bulgular Ve Tartişma, Sonuç Ve Öneriler, Kaynakça.
 • Kaynakçada yer alan kaynaklar 10 pt “Times New Roman” yazı stili, 1 satır aralığı ile ile APA-6 formatında yazılmalıdır.
Özet
 • Özet 150-250 kelime arasında iki yana yaslı yazılmalıdır.
 • 11 pt “Times New Roman” yazı stili, 1 satır aralığı ve en az 3 anahtar kelime kullanılmalıdır.
 • Bütün çalışmaların İngilizce özeti olmalıdır.
 
      Konferansımız akademik teşvik kriterlerine uygundur.

3)      Bildiri Gönderimi

Bildiri tam metinler;
9 Kasım 2018 tarihine kadar “Ad-Soyad Bildiri Tam Metin” konu başlığı girilerek  susturcross@trakya.edu.tr adresine gönderilecektir.

ÖNEMLİ NOT: Lütfen bildirinizin, websitemizdeki konferans konularının hangisine uygun olduğunu e-postanızda belirtiniz.
* Uluslararasi Sürdürülebilir Turizm ve Çevre Koruma Konferansi’na sözlü sunum için gönderilen bildiriler Bilim Kurulu (Hakem) denetiminden geçtikten sonra kabul veya ret edilmektedir.

4)      Kabul Edilen Bildiriler 
Bu içerik 22.10.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 797 kez okundu.